Hjem > Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Selvstendige leveranser og/eller i samarbeid med iero.se i Stockholm

LEVERANSER​

Utfordring

Kompleksitet, uforutsigbarhet og høyt endringstempo fører til at virksomheter, bedrifter og organisasjoner må finne sine strategier på andre måter enn ved tradisjonell strategisk planlegging. Rett og slett tenke utenfor boksen.

Mitt bidrag

I slike situasjoner kan konsentrerte, kreative strategiprosesser med riktig involvering være rett tiltak. Mitt bidrag omfatter utforming av rett prosess i samarbeid med oppdragsgiver, fascilitering av møter og workshops, og sammenfatning av diskusjoner og innspill for å komme frem til felles forståelse av hva som må gjøres.

        

Utfordring

Organisatorisk handlekraft for iverksetting av strategi og gjennomføring av endringer og forbedringer.

Mitt bidrag

I slike situasjoner må lederne bevisstgjøres og trenes. Jeg bidrar med råd og forslag til hvordan dette kan gjennomføres, tilpasset ledernes potensiale og virksomhetens utfordringer og situasjon. Organisert som programmer hvor lederne møtes til kortere arbeidsøkter over tid, med utvikling av det personlige så vel som det strategiske.

 

Utfordring

Samarbeid på tvers i organisasjoner er nødvendig for å fremme innovasjon, høyere effektivitet og økt salg.

Mitt bidrag

Konsentrerte arbeidsmøter hvor alle sentrale aktører deltar, gjerne opp mot 100 deltakere.  Først for å kartlegge samarbeidspotensiale og barrierer.  Deretter prioritere samarbeidsområder og utforme handlingsplan for samarbeid på tvers og nedbygging av barrierer.  

Utfordring

Bedrifter og organisasjoner som når en mellomstørrelse etter rask vekst fra en oppstartfase er ofte på etterskudd med organisering, ledelse og struktur.

Mitt bidrag

Et uavhengig blikk basert på egen erfaringer med utvikling av slike selskaper, i kombinasjon med kartlegging av involverte ledere og medarbeideres syn på organisering, ledelse og struktur.  Utarbeidelse av rapport med beskrivelse av nåsituasjon, forbedringsområder og ideer/forslag for fremtidig organisering og lederskap.  Ledelse av oppfølgende workshops og prosesser.

   

Utfordring

Ledergrupper, prosjektgrupper eller lag som må og skal prestere – sammen.

Mitt bidrag

Prosess for å utvikle ledergruppertil lederteam. Individuelle dybdeintervjuer, utarbeidelse av skriftlig sammenfatning med oppfølgende arbeidsmøter for å avklare felles mål, teamets leveranser, arbeidsmåter samt roller og relasjoner medlemmene i mellom.  

Utfordring

Tydelig retning, riktig ledelse og kombinasjon av struktur og smidighet i prosjektorganisasjoner.  

Mitt bidrag

3 dagers intens program for prosjektledere som står «i det» med utfordringer og dilemmaer.   Får tydliggjort hensikt, mål, prosesser og ledelse/organisiering av «agile» prosjekter. 

42 programmer gjennomført i Schibsted siden 2010